NOTÍCIES   NOTÍCIES

Resposta de l'exregidor del PSPV,  José Gomar Esteve a l'exalcalde de la Pobla del Duc Natalio Navarro Pellicer

 • ...Per això, Sr. Natalio,  no puc admetre  que ara diga coses que no són veritat

 • El Sr. Natalio va anar fent les coses a la seua, sempre recolzat pels seus incondicionals regidors que van posar en les seues mans tot el poder.

XARA | La Pobla del Duc | 30/12/2011

 

 

 

principal

    El passat dia 07-12-2011 en el ple que es va realitzar a l’Ajuntament de la Pobla per a aprovar la moció contra la planta de residus animals, el Sr. Natalio va prendre la paraula i va afirmar que, en  l’anterior legislatura, es va fer una reunió amb els responsables de l’empresa de residus animals i que els regidors del PSPV-PSOE en 2009  estaven informats de l’activitat que eixa empresa anava a fer en el poble i, per tant, donava a entendre que nosaltres estàvem assabentats de tots els riscos de les  activitats que estava planejant desenvolupar el Sr. Natalio.

     Amb aquest escrit vull aclarir que jo, José Gomar Esteve com a regidor del PSPV-PSOE en 2009, no vaig assistir a ninguna reunió de ninguna empresa de residus animals, ni malalts, ni morts, ni vius....

    Vull recordar que en l’anterior legislatura el Sr. Alcalde, Natalio Navarro, no comunicava res dels assumptes que es portava entre mans als regidors de l’oposició (sembla que als seus tampoc ). El Sr. Natalio va anar fent les coses a la seua, sempre recolzat pels seus incondicionals regidors, que van posar en les seues mans tot el poder i amb una prepotència fora de lloc.

   És veritat que quan volíem fer-lo raonar en qualsevol tema, ell no discutia, sols deia “ara mane jo que per això el poble m’ha votat” “quan maneu vosaltres feu el que vulgueu”.

   Per això, Sr. Natalio,  no puc admetre  que ara diga coses que no són veritat i més en un lloc on no puc rebatre’l, ja que ja ara no soc regidor.

   Sr. Natalio:  li recorde que el dia 31 d’octubre de 2008  l’Ajuntament en ple ( també vosté que el presidia) va aprovar la carta de “Buenas prácticas en l’administración local” i li recorde algunes afirmacions que allí constaven:

Art 63 punto octavo: Compromiso ético, garantiza que el interés público prevalece sobre los intereses particulares o singulares de grupos y establecer medidas adecuadas contra aquellos que no respeten y mantengan la ética en las actuaciones de sus ayuntamientos....

Punto décimo sexto:  Informar a la ciudadanía en lo que concierne a sus derechos y obligaciones, así como sus garantías que establezca la ley, ofreciendo además el conocimiento de toda la actividad realizada por la administración. (Ajuntament)

Natalio:  Tú no has dit res ni a l’oposició ni al poble.

Llig a Cavanilles i sabràs el que és la Vall d’Albaida i comprendràs la indignació de la gent.

                                                        Pepe Gomar

                                                                         

                                      La Pobla del Duc,  8 de desembre de 2011

 

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5