NOTÍCIES   NOTÍCIES

El ple de l'Ajuntament de la Pobla aprova una moció contra la planta de residus animals

 • 4 regidors del PP voten a favor de la planta

 • Més de 900 persones de tots els pobles de Vall d'Albaida es manifesten a  la porta de l'ajuntament de la Pobla del Duc

XARA | La Pobla del Duc | 8/12/2011

 

 

Regidors socialistes i d'AIPD voten en contra la planta

 

Regidors del PP voten a favor de la planta de subproductes d'animals

Llig la proposta de l'alcaldia en contra de la planta

 

principal

 

La sessió plenaria, de caràcter extraordinari, de l'ajuntament de la Pobla del Duc celebrada el dimecres 7 de desembre a les 19'30h tenia com a únic punt del dia, aprovar o no, una proposta per part de l'alcaldia de rebuig al projecte d'instal·lació d'una planta de subresidus animals (de categoria 1) en el terme municipal de la Pobla.

 La sessió plenària ha anat acompanyada d'una forta protesta de veïns de la Pobla i de la majoria de pobles de la Vall d'Albaida, més de 900 persones, que prèviament a la reunió s'havien concentrat a la porta de l'Ajuntament.

Abans de començar el ple l'alcalde Vicent Gomar s'ha dirigit al públic assistent que el que anava a celebrar-se era un ple de l'Ajuntament i no una reunió informativa, per la qual cosa sols tenien opció de parlar els regidors i pregava als assistents un comportament cívic.

 

En primer lloc el secretari ha fet lectura de la proposta de l'alcaldia en la qual es posa de manifest el rebuig social a la instal·lació de la planta no sols per part de molts veïns de la Vall d'Albaida, sinó també  per part d'organismes socials com la Unió de Llauradors i el Consell Agrari Local, a més de les mocions en contra aprovades per molts pobles de la comarca, alguns d'ells presidits per alcaldes del PP.

 

 

L'alcalde Vicent Gomar informa que la planta no portaria un milió d'euros de beneficis al poble, ja que en el projecte consta que serien sols 80.000 € al llarg dels 30 anys, és a dir uns 2.600 € anuals. També ha posat èmfasi en l'obscurantisme que s'ha portat en la tramitació administrativa del projecte de la planta.

 

 

(1)

 

A continuació ha prés la paraula Natalio Navarro, portaveu del PP i promotor de la planta quan era alcalde en l'anterior legislatura, que ha defés el projecte amb arguments tals com: els llocs de treball que generaria la planta, que no ha hagut res d'obscurantisme ja que els regidors el partit socialista quan l'empresa va vindre al poble a explicar el projecte estaven davant i eren sabedors de la cosa, i que tot s'ha fet de forma legal davant la Conselleria corresponent.

 

El regidor socialista Jordi Bravo li contesta que quan els socialistes estaven en l'oposició va vindre una empresa a vendre un projecte a l'Ajuntament com en van moltes, però que en cap moment els van dir quin tipus de materials anaven a tractar-se. També el regidor socialista li ha recriminat al portaveu popular certa documentació falsa que figura en l'expedient com és l'existència d'un document en el qual la Conselleria denega el projecte i, el mateix dia que està datat l'anterior hi ha un altre document que és un informe de l'Ajuntament favorable a la instal·lació de la planta.

 

El regidor d'AIPD (Associació Independent de la Pobla del Duc), tot dirigint-se al Sr. Navarro, li ha dit que li pareixia estrany que si el projecte de la planta era tan bo per al poble com ell diu, que no el portara en el programa electoral de fa uns mesos.

 

 

 

Vicent Fayos, regidor que forma part del Consell Agrari ha manifestat que totes les entitats del poble que formen part d'este Consell han firmat un document en contra de la planta excepte el regidor del PP que alegava no tindre suficient informació al respecte. El regidor socialista diu que el va invitar a passar per l'Ajuntament a fi que revisara el projecte que està a l'abast de tothom així tindria tota la informació que vulguera. el Sr. Fayos ha acabat dient que per l'Ajuntament no se l'ha vist.

El regidor popular aludit ha contestat que ell tenia la informació que volia i s'havia informat on tocava.

Finalment s'ha produït la votació i els 5 regidors socialistes i el d'AIPD han votat en contra del projecte d'instal·lació de la planta de subresidus d'animals en terme de la Pobla i els 4 regidors del PP (en faltava un) han votat a favor.

Mentre es produïa este intens debat en el saló de plens, a fora al carrer més de 900 persones corejaven crits de protesta contra la planta: Volem una Vall sana, No volem animals morts infectats a la nostra Comarca.

Una vegada acabada la sessió plenària els regidors han anat abandonant la sala i, en eixir al carrer, els populars han sigut rebuts amb una forta pitada i tres agents de la guàrdia civil han escoltat el regidor Natalio Navarro fins que ha abandonat la plaça.

 

Després, els regidors socialistes i AIPD eren rebuts amb un fort aplaudiment.

 

 

 

 

 

(1) Fotos dels portaveus: Juan Olmo. Portal Comarcal http://www.portalcomarcal.es/

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5