NOTÍCIES   NOTÍCIES

Frenètica mobilització d'Otos contra la planta de residus animals

 

 

 • Penjada de pancartes, la recollida de signatures i la presentació d’al·legacions

 • Els municipis afectats han creat un front comú i unitari

 • No s’han acomplert correctament els distints requisits i procediments legals necessaris

XARA

La Pobla del Duc

 

 

 

 

 
 
 

principal

 

El poble d’Otos s’està mobilitzant massivament en contra de la instal·lació de la planta de tractament de subproductes animals projectada a la Pobla del Duc per part de l’empresa SIG Renovables S.L. La campanya de protesta està tenint una triple vessant coordinada:

En primer lloc cal destacar la importància de les protestes veïnals a través de la penjada de pancartes, la recollida de signatures i la presentació d’al·legacions. Aquestes poden ser presentades fins el dimecres 23 de novembre a les oficines Prop, i en un cap de setmana de ritme frenètic s’ha aconseguit que el dimarts 22 es  presentaren quasi 600 al·legacions realitzades a municipi que compta amb 500 habitants.

En segon lloc, l’Ajuntament d’Otos està actuant des del seu àmbit competencial, de forma que en un plenari extraordinari celebrat el dimarts 22 ha acordat per unanimitat una moció de protesta que també serà presentada com a al·legació. Entre els arguments destaca que “sent l’Ajuntament d’Otos i els seus veïns, uns dels principals afectats pel projecte que es vol desenvolupar en el terme municipal de la Pobla del Duc, concretament en les parcel·les 61 i 62 del polígon 7, com que el nostre Terme Municipal es troba a escassos 300 metres del lloc on es pretén emplaçar la mencionada instal·lació i el nucli urbà a uns 2500 metres, no ens ha estat notificada ni traslladada cap actuació ni per part de la Conselleria, ni per part de l’Ajuntament de la Pobla del Duc.” A més s’esgrimeix que no s’han acomplert correctament els distints requisits i procediments legals necessaris per dur a terme una obra de tan gran impacte i repercussió per al conjunt de la Vall d’Albaida.

Finalment, la Corporació otosina està actuant coordinadament amb els altres municipis veïns afectats, els quals han creat un front comú i unitari que està treballant per aconseguir que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient denegué tant l’autorització ambiental integrada com la Declaració d’Interés Comunitari necessària.

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5