NOTÍCIES   NOTÍCIES

La lluita continua i la unió dels pobles contra la planta de residus animals va a més

 

 

 • S'han presentat més de 3.000 al·legacions

 • Manifestació a Benicolet el dimarts 29 de novembre a les 19'30h

XARA

La Pobla del Duc

 

 

 

 

 

principal

 

El divendres 25 de novembre tenia lloc al Palau d'Otos una nova reunió de la plataforma contra la la planta de transformació de subproductes d'animals que es preten construir en el terme de la Pobla del Duc.

L'objectiu d'esta assemblea era debatre les propostes de mobilització ciutadana a realitzar. La gran quantitat de vallbaidins assistents de diferents pobles de la Vall, posa de manifest, una vegada més, el rebuig generalitzat a la dita planta. Així, representants de la Pobla del Duc, Quatretonda, Bèlgida, Beniatjar, Castelló de Rugat, Otos, Ràfol de Salem, Carrícola han acordat:

Manifestar-se a Benicolet el pròxim dimarts 29 de novembre a les 19'30h, ja que en este poble i a eixa hora tindrà lloc una reunió plenària dels consellers de la Mancomunitat.

Fonts de la plataforma han manifestat a XARA que es tracta de realitzar una concentràció pacífica, sense consignes polítiques per tal de conscienciar la ciutadania de la  perillositat d'una planta d'eixes característiques al bell mig de la nostra comarca.

En el transcurs de la reunió també es va informar de les al·legacions presentades en la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. La Pobla 1.200, Bèlgida 550, Beniatjar 350, Ràfol de Salem 150, Castelló de Rugat 150, Otos 600 i Carrícola prop d'un centenar. En total més de 3.000 al·legacions.

Una altra de les mesures acordades és la de demanar als Ajuntaments, sobretot dels pobles més afectats, que informen a través de les pàgines web municipals de tot el que passa en relació a la planta.

Encara que el termini per a la presentació d'al·legacions ha finalitzat es poden fer més al·legacions.

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5