NOTÍCIES   NOTÍCIES

Crònica de la sessió plenària de l'Ajuntament del 30 de març de 2012

 

  • El portaveu popular Natalio Navarro nega part del deute que els socialistes diuen que ell va deixar en l'Ajuntament i els qualifica de mentirosos compulsius

XARA | La Pobla del Duc | 31/03/2012

 

 

La sessió plenària de març, en termes generals, es podia dir que ha baixat l'afluència de públic assistent però, contràriament ha augmentat, considerablement, la intensitat dels enfrontaments dialèctics entre els socialistes i el portaveu del partit popular. Enfrontaments motivats principalment per l'actitud del portaveu popular, en no donar credibilitat als arguments que els socialistes presenten respecte als problemes, que ara està tenint l'Ajuntament, generats per la mala gestió de la corporació anterior, presidida per Natalio.

Enmig d'este rifi-rafe verbal, el portaveu d'AIPD deixa caure tímides intervencions per tal de posar de manifest que l'agrupació independent està treballant per traure al poble de la situació en què es troba i que ells estan darrere de moltes de les propostes dels socialistes.

 Lamentablement, algunes de les intervencions tan acalorades provoquen que es perda l'essència d'allò que es debat i quede, finalment, l'anècdota de la discussió personal

èUna emissora de ràdio municipal

Un dels primer punts que es van tocar va ser la proposta socialista de demanar permís per obtindre una freqüència de ràdio, amb la finalitat de poder establir una emissora de ràdio municipal. El grup popular va votar en contra amb l'argument que la situació econòmica del poble no era tan bona com per per montar emissores de ràdio. El socialista Jordi Bravo va contestar que el projecte no costaria ni un euro a l'Ajuntament i si els populars s'oposaven era perquè la corporació municipal tenia com a objectiu que les sessions plenàries es retransmeteren per ràdio, i això, evidentment, no interessava als regidors del partit popular.

èEl deute del mercat 

En sessions plenàries anteriors els socialistes havien denunciat la desidia del govern popular de Natalio Navarro per no cobrar als adjudicataris dels llocs del mercat municipal la factura de la llum que ascendia a més de 8.000 euros. Els populars ho va justificar culpant els funcionaris municipals que no havien passat la lectura del contador. El socialista Jordi Bravo per tal de demostrar la mala gestió popular i llevar responsabilitats als funcionaris municipals va dir que després de rebuscar moltíssim van trobar una sobre de la hidro, que va mostrar als ple, en el qual escrit en lletra manual es podia llegir: guardame este sobre, la reunión con los del mercado para después de las elecciones.

Natalio va contestar que eixe escrit no demostrava que no s'havia de cobrar.

èLa guarderia infantil

 En la sessió plenària anterior els socialistes van presentar una moció amb la finalitat d'exigir la Conselleria que pagara el deute a la guarderia infantil. Els populars amb l'excusa que en la moció anavent altres assumptes que no tenien res a vore en la guarderia van votar en contra i AIPD es va abstindre. Doncs bé, segons els socialistes gràcies que es va aprovar este moció amb els vots socialistes i el de qualitat de l'alcalde, la guarderia havia cobrat la subvenció que se li adeudava de més de 14.000 euros.

En este ple els socialistes presentaven la proposta de, en cas de necessitat si la Conselleria no abonava el segon termini de la subvenció, l'Ajuntament deixaria els diners a la guarderia i esta en rebre la subvenció  els tornaria. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

èPla de viabilitat econòmica municipal

El plat fort del ple va ser el pla de viabilitat econòmica que va presentar el govern municipal. L'Alcalde Vicent Gomar començà dient dient que a causa la la situació tan catastròfica que l'anterior alcalde Natalio Navarro ha deixat l''Ajuntament, la corporació actual es veu obligada a prendre dràstiques mesures econòmiques, contràriament l'Ajuntament podria entrar en fallida.

Són 1.800.000 euros que s'ha trobat en factures sense pagar, oblidades en els caixons va dir l'alcalde Vicent, i 2.500.000 euros que se li adeuden als bancs, tot i això sense comptar altres partides deudores que continuen apareixent dia a dia.

Del milió huit-cents mil euros de les factures sense pagar, 800.000 euros s'han acollit al pla de sanejament municipal que està duent a terme el govern central de Madrid, és a dir que seran subvencionats amb un préstec al 6'5% d'interés a tornar en 10 anys. La resta de l'import de les factures sense pagar, el govern municipal vol que els acreedors vagen a l'Ajuntament i demostren si el que reflexa la factura s'ha fet o no, a més si es correspon amb el que es va contractar. Es tenen sospites que l'import d'algunes factures no es corresponen realment en la faena que es va realitzar.

Si de les factures sense pagar s'arribara a 1.200.000 euros els que s'hagueren de pagar  als acreedors, la situació de l'Ajuntament passaria a ser gravíssima, entraria en bancarrota i l'Ajuntament de la Pobla passaria a dependre dels bancs i del govern central de Madrid, segons paraules de l'alcalde estaríem en una situació d'intervenció a l'estil de Grècia. L'Ajuntament no precebiria la subvenció corresponent  per al seu manteniment ja que el govern central se la quedaria fins que estiguera el deute saldat.

El pla de viabilitat econòmica havia sigut preparat anteriorment pels regidors socialistes i d'AIPD ja que els regidors del Partit Popular no han assistit a cap de les reunions a què van ser convocades, la qual cosa és una indecència segons l'alcalde ja que ha sigut la mala gestió popular anterior la que ha dut a la dolenta situació econòmica actual. Com a mínim, li va dir Vicent Gomar a Natalio Navarro hauries de demanar perdó al poble.

Per al portaveu popular Natalio Navarro totes les xifres de què parlen els socialistes no són certes, els va dir que voan començar dient que l'Ajuntament devia 6 milions d'euros, després van passar a dir que eren 5 i ara resulta que en són 4 milions i mig, d'ahi que qualificara als socialistes de ser uns mentirosos compulsius, i va demanar que constara en l'acta.

Finalment els populars que volien abstindre's en este punt van acabar per votar a favor del pla de viabilitat econòmica municipal.

èPrecs i preguntes

En el torn de precs i preguntes Natalio Navarro va preguntar sobre l'impost de  plusvàlua sobre bens immobles.

Els socialistes li van recordar que eixe impost el va posar ell en l'any 2007 i ja el van advertir de les conseqüències que podria tindre sobre el poble. També el van acusar de no aplicar-lo per  igual a tots ja que també s'havien trobat algunes liquidacions al pagament d'este impost del 2009.

Arran dels impostos municipals la gresca entre el socialista Jordi Bravo i el popular Natalio Navarro va pujar de to. El socialista va dir que ell i la seua família pagaven tots els impostos del poble i li va preguntar a Natalio si ell també els pagava tots. Davant les evasives del portaveu popular, Jordi Bravo augmentant en decibelis el to de veu  tornava i tornava a preguntar-li si ell pagava tots els impostos. La pregunta es va quedar sense resposta.

En l'anterior ple Natàlio Navarro va preguntar què passava en l'obra del centre Luís Tormo, i la resposta de l'alcalde va ser: esta pregunta te la contestaré en el pròxim ple i t'avance, vés preocupant-te perquè vas a tindre motius.

No es va parlar del centre Luís Tormo

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde i secretari de l'Ajuntament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOST DE LA PLUSVÀLUA

 Impost que es paga al municipi cada vegada que hi ha una transmissió de propietat d'un bé immoble (habitatge, plaça d'aparcament, comercial, solar, nau industrial, etc.). El que es grava és l'increment del valor experimentat pel terreny des de la data en què es va adquirir fins a la data en què es transmet.

Este impost el va posar el PP en el 2007 i en aquell moment els regidors del PSPV van votar en contra.