NOTÍCIES   NOTÍCIES

Amb més 2.000 al·legacions, la Vall Blanca es solidaritza contra la planta de subproductes d'origen animal

 

 

 
XARA

La Pobla del Duc

 

 

 

 

ÚLTIMES NOTÍCIES

 

principal

 

Els pobles més afectats per la construcció d'una planta per a la transformació del subproductes animals pertanyents a la categoria de més alta perillositat (llegiu l'informe), han dut este cap de setmana una intensa campanya per tal d'arreplegar el major nombre possible de firmes i al·legacions per tal d'evitar que es duga a terme l'anomenada planta.

El dilluns 21 de novembre tenia lloc al saló de plens de la Pobla una nova reunió informativa. Assistiren a l'acte les l'alcaldesses del Ràfol i de Beniatjar, i els alcaldes d'Otos, de la Pobla i de Bèlgida, l'alcaldessa de Carrícola no era present però va enviar un missatge de solidaritat.

De bell nou es va posar de manifest la gran perillositat de l'establiment d'una planta d'eixes característiques, a més, portaveus de l'Ajuntament de la Pobla van desmentir rotundament que la Pobla rebria 1 milió d'euros si es cronstruira la planta i, pel que fa fa als llocs de treball que crearia serien 5 en la primera fase, i serien llocs de treball d'alta qualificació.

Els alcaldes, portaveus dels pobles allí representats van insistir en la prioritat de fer al·legacions i com més millor, ja que el termini de presentació era el dia 23 de novembre. Emili Mira, alcalde d'Otos va resaltar el tipus d'animals que tractaria la planta: contaminats, víctimes de malaties contagioses que podrien causar una catàstrofe ecològica i a tots els nivels, en cas que es produira alguna fallida.

Fruit de l'intens treball dels veïns d'estos pobles, a hores d'ara Otos ha presentat ja en la Conselleria passa de 600 al·legacions i la Pobla en presentarà huí 1.100. A este xifres s'han d'afegir les al·legacions que molts particulars han dut la PROP pel seu compte.

Bèlgida té previst presentar-ne més de 400.

F

 

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/normativa-legal/2005/01/24/16335.php

CLASIFICACIÓN DE SUBPRODUCTOS SEGÚN EL RIESGO

La norma comunitaria clasifica los subproductos animales en tres categorías atendiendo al riesgo potencial tanto para la salud humana como para la sanidad animal. En unos casos los operadores económicos tienen la obligación de desecharlos; en otros, previa transformación, pueden reutilizarse atendiendo al destino que la propia norma reglamentaria determina. Los subproductos animales se clasifican como:

Material de categoría 1

 • Todas las partes del cuerpo, pieles incluidas, de los animales sospechosos de estar infectados o afectados por una encefalopatía espongiforme transmisible, de animales sacrificados en aplicación de medidas de erradicación de una EET, de los animales de compañía, de zoológico y de circo, de los animales utilizados para experimentación y de los animales salvajes sospechosos de estar infectados con enfermedades transmisibles.

 

 • Material especificado de riesgo, al ser tejidos susceptibles de transportar agentes infecciosos.

 

 • Productos derivados de animales a los que se les haya administrado sustancias que estén prohibidas o contengan residuos de contaminantes medioambientales.

 

 • Todo el material de origen animal recogido al depurar las aguas residuales de las plantas de transformación de la categoría 1 y de otros locales en los que se retire el material especificado de riesgo.

 

 • Residuos de cocina procedentes de medios de transporte que operen a nivel internacional.

 

 • Mezclas de material de la categoría 1 con material de las categorías 2 ó 3, o de ambas.

Casa Rural que linda amb els terrenys de la planta

Excavació realitzada en la construcció de la planta

 

Desaigües de la planta a pocs metres del riu Micena


AL·LEGACIONS

Qualsevol persona pot fer les al·legacions que vulga. Ací teniu uns models que podeu modificar, a criteri de cadascú. El model 1 és el mes complet i la resta són modificacions del primer

El termini de presentació és fins al dia 23 de novembre. Es poden presentar en l'Ajuntament

Models d'al·legacions:

 1. model 1

 2. model 2

 3. model 3

 4. model 4

 5. model 5