La Penyeta
  La Penyeta és una partida del terme municipal de la Pobla del Duc situada a la part de llevant del poble, seguint el camí de Gandia.

La Penyeta conforma un turó de terres blanques abancalat per les dos vertents. Raïm i fruiters arrelen en la major part dels bancals.

Al ser la Penyeta la cota més alta del terme, l'Ajuntament i la SAT de reg La Pobla van construir sengles dipòsits de l'aigua, l'un d'aigua potable per a ús municipal, l'altre per a abastir d'aigua de reg als socis de la SAT.

Al voltant de les instalacions hidràuliques, l'ajuntament ha habilitat una zona d'esplai natural. Pins, carrasques, palmerals i d'altres formacions vegetals conformen l'indret.

Des de la Penyeta es divisa un bell paisatge de la Vall d'Albaida. Per als amants de la natura i dels espais lliures de camp, la Penyeta es convertix en un indret natural que cal visitar.

Galeria fotogràfica


Carrasca

Carrasca, típica de la vegetació arbustiva natural de la Vall Blanca

Vista de la Vall des del turó de la Penyeta.

 

 
  Galeria fotogràfica